dr Andrzej Marjański

Podstawy zarządzania dla informatyków

wykład 1    wykład 2  wykład 3   wykład 4   wykład 5, wykład 6 , wykład 7, wykład 8, zag. zal.   Literatura 

Elementy zarządzania własną firmą (Informatyka mgr)

wykład 1   wykład 2 wykład 3   wykład 4 wykład 5  zag. zal. 


san.edu.pl
| lodz.spoleczna.pl | pao.pl