dr Andrzej Marjański

Materiały do prowadzonych wykładów 

Podstawy zarządzania  dla kierunku Zarządzanie (niestacjonarne)

Podstawy Zarządzania (studia stacjonarne) 

Podstawy działaności biznesowej (studia stacjonarne)

Przedsiębiorstwo Rodzinne 

  • Przedsiębiorstwo Rodzinne wykład 1 - pobierz
  • Przedsiębiorstwo Rodzinne wykład 2 - pobierz
  • Przedsiębiorstwo Rodzinne wykład 3 - pobierz
  • Przedsiębiorstwo Rodzinne wykład 4 - pobierz
  • Przedsiębiorstwo Rodzinne wykład 5 - pobierz
  • Przedsiębiorstwo Rodzinne wykład 6 - pobierz
  • Przedsiębiorstwo Rodzinne wykład 7 - pobierz

Zarządzanie MSP

Planowanie nowych przedsięwzięć

PNP - wyklad 1 ; PNP - wykład 2PNP - wykład 3 ; PNP-wykład 4; PNP-wykład 5

 


san.edu.pl
| lodz.spoleczna.pl | pao.pl